Betonkezű Arebosz


Rang: Moderátor
Korábbi nevei
Összes pont: 7945 Helyezés: 342.
Napi pont: 0 Helyezés: 1.
Heti pont: 0 Helyezés: 13.
Havi pont: 135 Helyezés: 20.
1v1 pontok: 0 Helyezés: 3861.
További statisztikák
Regisztrált: 6 éve
Utoljára belépett: 4 órája
Utoljára belépett a játékba: 3 napja
Játékidő: 33 óra
Teljes név: Varga András Kor: 20
Nem: Férfi Lakhely: Budapest


Zsákbamacskák

    Nincs!
Gyártósorra!

A T54 Devangeliuma - részletek

"És ezzel mondá Krisztián hogy "fsdfdfsdf" és beesett az árokba, és látá hogy ez jó" /Próféták könyve, Mondák az Életről

"S András elment a honvédek szentelt kórházába, ahol a mi bűneinkért a bölcsesség fogát kiszedette,de mivel az élet próbára akará tenni hitét, a mellette lévő foga felét is elvetette vele. S Krisztián erre azt válaszolá Andrásnak,ott bassza meg a mocskos kommunista zsidó kurva anyját az élet megyek inkább a kocsmába" /Próféták könyve, Mondák az Életről

"S András, hosszas közös elmélkedéseik után, megválaszolá a kérdést, melyet oly sokan próbáltak, de nem tudtak."
"A zsidók hibája" mondotta büszkén, igazan." /Próféták könyve, Bölcseletek

"Lőn izrael népe bemocskolá szellemi kiteljesedésünk templomát, hamis tanokkal árasztva iskolánk faiait. Végső megoldásként Cheng és Weeb egymásra helyezték tekintetük és tudták mi a teendő, majd táskájukból előhúzták nemes AK-juk és pirosra festették az ELTE falait. "Nothing personel, kids" mondották a tisztítótűz szabadjára engedése előtt." /Mártírok könyve, Az Ellenség szívében


"S Krisztián látván büszkén a nemes harcosokat, kik igaz hitűként, minden pompát mellőzve szegénységben is győzedelmeskedtek acéltégláikkal a gonosz multikulturalizmus csapata ellen" /Mártírok könyve, A háború istenei

"Lőn dicsőségben pompázva szólnak a harsonák a bajnok és legyőzhetetlen Betonkezűek győzelmére a románok tisztességét és becsületét meghaladó "FP" zászló alatt harcoló katonák ellen" /Mártírok könyve, Egy világ felemelkedése és bukása

"Az akkor még hamis prófétát követő Szopesz megalázva, dühében inkább elhagyá a csatateret a harc befejezte előtt, látván, hogy a küzdelmük hasztalannak bizonyult" /Mártírok könyve, Egy világ felemelkedése és bukása

"S Szopesz mikor megvilágosodá, rájövé hogy az egy igaz klán a Betonkezűek a választott nép, így újjászületé és Szabi névre átkereszteltették" /Mártírok könyve, Egy világ felemelkedése és bukása


"Legend a próféták tekintetének fényében kíváná sütkérezni, ám azok a lenti csatát figyelék a Pantheonból, ezért Legend elkötelezettségét mutatván megközelítette Quadismus Petróniust, ki gyanútlanul állott, és szája megtelítése előtt ezen szavakat hallatta Legend a próféták felé: "ezt figyeljétek, leszopom Fradit", eme hirtelen római hagyományőrzés láttán a próféták boldog szóval nyugtázzák Legend tettét: "xdddd" /Mártírok könyve, Egy világ felemelkedése és bukása

"S az apostolok körbegyűltek Krisztián körül a dohányzóasztalnál, amikor épp megszomjazott és mohón akará kortyolni az élet vizéből. "Csapos még egy sör lesz" mondotta, ám amikor meglátá, hogy a farizeusok tenyerük dörzsölve megnövelték az árát, meredt dühös tekintettel ráförmedt izrael szülöttjeire és mondá: "Ihr verdammt gierige jüdische Ratten verbrennt in Hölle ihr Söhne von rumänen" Az apostolok ijedten és értetlenül csodálták a Mester szavait, ugyan nem tudták felismerni eme közel-keleti szavak jelentését." /Próféták könyve, Mondák az Életről

"A próféták a sötétség földjén, az amerikai s svéd cionisták szövetségei, az Electronic Autism és DICE által létrehozott harcmezőn készülének fel a csatára. A hitük megmutatása érdekében megegyezének, hogy valódi prófétai magatartást fognak tanúsítani, és tetteiket megörökíték Shadow Play segedelmével. Korábbi hősies és dicső helytállásukról tudva, a cionista hatalmak cselt szőve, még a csata megkezdése előtt mindent megtevének, hogy a próféták útjába akadályt gördítsenek. Krisztián próbálá kijelölni az objective-et, de a Buglefield 4 nem engedelmeskedék szavának, és csak többszöri kérlelésre jelöli ki a helyes célt. "Nyomkodom ezt a szart, erre kijelöli A-t baszdmeg" felelé Krisztián haragjában. András óva inté társát a durva szavak használatára, de mondatát befejezni képtelen, hiszen az online világ egyik legnagyobb rákfenéje lecsapott rá, a Buglefield 4 egyik legnagyobb rákfenéjével. A legborzalmasabb, galád ellenség volna ez, az úgynevezett "csapattárs" kezében pedig a becstelenek fegyvere, a SUAV. Krisztián reagálni képtelen viszont, hiszen társa sebesülése után, őt szerződésüket szegvén száműzi az csatatérről az inkompetens, vak őrzőpár, Punkbustr A és B. Ezen események ellenére a próféták újult erővel vissza térnek, s haragjukkal lecsapva súlyos vereséget mértek az ellenségre" /Mártírok könyve, Az Ellenség szívében

"Az ELTE kínzókamráiba tartván, a BKK által biztosított elektromosság hajtotta acélszekéren haladt éppen, a betegségtől szenvedő András. Az élet (továbbiakban valódi nevén nevezé meg az írás, amely Lyf) tudván, hogy bölcsessége és tudása miatt akár ilyen körülmények között is elkerülheté a próféta a folytonos szenvedést ezért torok és tüdőbajjal súlytá Andrást. Eme kondíciótól sínylődve, köhögéstől fuldokolt éppen, amikor egy elefántot is megszégyenítő méretű fiatal fúria intézte tiszteletlen szavait felé: "figyu, bocsi de nem tudnál máshol köhögni?". András halván eme szavakat, illetve látván a veszedelmes dög ruháit sejtén, hogy nem a legélesebb elmével vala dolga, köhögése szűnése előtt, az utolsó akarata ellenére történő fájdalmas levegőkibocsájtással a fúria arcát vevén célba. A megdöbbent szörnyetegnek így felelt András: "Remélem a tüdőgyulladásom mellé az életutálatom is elkapod, és még ma felkötöd magad te dagadt kurva". Eme átok szavak teljesen legyőzék a prófétát verbálisan megtámadó nőszemélyt, aki megdöbbenve és megalázva arrébb vonult az acélszekéren, lesütött tekintettel" /Próféták könyve, Mondák az Életről

"S egy hideg téli éjszakán Krisztián mámorosan várárolá egy kevés liter folyékony kenyeret, a legjobb fajtából, mikor egy szegény megtépett ruházatú jóember kérdő tekintettel szólott a Mesterhez. "Hhát te ezt hogy bírod ki hogy *csuklás* ilyen drága italokat veszel, hö?" Erre mondá a Mester kissé lepődött állapotban a jóember kérdésétől: "Megveszed és nem gondolsz utána a pénzre" A jóember felvilágosodva mosolygott a választól és kifizeté kannás borát." /Próféták könyve, Bölcseletek

"András s jóbarátja, Liceng Dániel veték magukat a cionista irányította nemzet utódállamának földjén létrehozott céh által kreált digitális világba, melyet Rising Storm névre kereszteltek. Eme világban a dicső Dai Nippon Teikoku harcosai küzdenek meg a galád, becstelen, zsidók akaratát szolgáló igazságtalan előnyökkel felruházott USA ellen. Eme előnyök ellenére, a Birodalom dicső harcosai vissza szoríták az újvilági bestiát, viszont erőik fogytán valának, ha ezen támadást elbukják, az vereséghez is vezethet. A helyzet komolyságát felismervén, Dániel katanáját Andrásra bízta, aki a dicső Nippon acéllal támadásba is lendült. Csatakiáltást hallatván levágá a 11 védőt akik az útjába merének állani, a 12. gyávaságát nem titkoló G.I. pedig méltatlanná vált az András általi halálra, ezért a cigánykezű Dániel, egy földröl felvett amerikai gyártású villámlóbottal kioltá annak életét. A csapat, és maga Dániel is megdöbbenve nézte a 11szeres túlerőt, és golyózáport egy karddal leküzdő Andrást. "Ezt meg még is hogy?" kérdezék hitetlenkedve a mészárlás láttán. András elrakán kardját, örök értékű bölcsességet osztott meg velük: "The jews fear the samurai" /Mártírok könyve, a háború istenei

"András felelé: "k", melyet nyugtázva Krisztián válaszolá "kk". Ezen a ponton, megvilágosodván, András felfedé ezen felelet valódi, legtisztább formáját: "kkk" /Próféták könyve, a "kkk" eredetéről

"S a világon leghirhedtebb és rettegettebb elit osztag a T54 szövetkezett a híres neves RR-rel, egy hatalmas ostrom megkezdésére. A cionista háttérhatalom által pénzelt terroristák vegyi fegyvert tulajdonítottak el és tároltak egy elbarikádolt létesítményben. A bátor vitéz trió többszörös emberhátrányban brilliáns tervet eszelt ki a küldetés teljesítésére. T54 hatalmas tapasztalattal és emberfeletti képességekkel felkészülé a terv megvalósítására, mikor RR halált megvető bátorsággal, egyedül megelőző csapást próbált mérni Allah harcosaira és vadul tűzet nyitott rájuk a barrikádon keresztül. András és Krisztián riadtan szemlélték RR hősi küzdelmét, míg nem előrelátott módon sajálatosan RR utolsó szavait hallva: "Há csak kimegyek és meglövöm mi ezen olyan nehéz" elbuká a csatamezőn ezzel hatalmas csapást mérve az akció sikerességére." /Mártírok könyve, a háború istenei

"A már említett cionista szövetségek által létrehozott harcmezők akkor legújabb világában, a felettébb megtévesztően eldávidcsillagolt Buglefield 1 mezején küzdöttek éppen a T54 bajnokai. Ezen csatatér a valóságban megtörtént, szomorú eseménynek kívánt emléket állítani, amelyben a gonosz erői győzedelmeskedtek a jó fölött. A hőseink legalább eme digitális világban próbálták a sors ezen szörnyű fintorát változtatni, a Német Birodalom oldalán, amely a fény oldalának egyik harcosa volt, majdnem olyan veszélyes volt egész európára nézve, mint a mai gonoszság fellegvára,a Német Kalifátus. Az ellenség két támadását hősiesen kiállták ugyan, de vissza szorultak a védeni való földjük utolsó szeletére. Az ellenséges csigaevő baguett vérű harcosok támadása, immáron a harmadik, végső alkalommal is megindult. A több acélszörnyetegüket immár egy mégnagyobb behemot is kísérte, előzőleg már megküzdvén ezzel a szörnyeteggel tudták a próféták, hogy a győzelemre csekély esélyük van biza, de el nem csüggedtek, és készen álltak a végsőkig kitartani. Egymás támogatására felkészülve András a muníciók elhozójával, és mesteri keze miatt a tankok pusztítójával a supporttal volt, ameddig Krisztián, a sebek gyógyítóját, és a holtak feltámasztóját, a medicet választotta. Ezen képességeik hatalmas potenciálját viszont a maradék 30 ember nem tudta saját ostobasága miatt kihasználni teljesen, ezért a T54 hősei csak magukra számíthattak. Véres küzdelem folytán sikerült számos acélszörnyet, és a behemotot is leküzdeniük ugyan, de utolsó két pontjukból elvesztették A-t, és már csak B maradt. A későbbiekben fehérzászlóikról ismerté váló frank származékok ismét megindultak, veszteségeik nem voltak elég súlyosak még ahhoz, hogy megálljt parancsoljanak nekik. Hőseink elkeseredett harcot fojtattak, melyet jogosan éreztek egy 2 a 32, ha nem egy 2 a 62 elleni harcnak, hiszen intelligenciával meg-nem áldott kék nevű társaik gyakran készek voltak a saját testükkel és életükkel védeni az ellenséget a próféták szent tüzétől. A csatatér egy időre elcsendesedett, mint a liberálisok amikor egy muszlim követ el nemi erőszakot. Ekkor hirtelen megindult egy mindent elsöprő roham, mintha csak leértékelt parfümért rohantak volna az eldőlt holland zászló alatt harcolók. A harcokban a német csapatot teljesen kiverték a pontról, és hőseink is kiszorultak. A remény elveszni látszott, még Krisztián is súlyos szavakat hallatott: "ennek annyi, el is vesztettük B-t". Ezekre válaszul András felelén, harci szellemmel fűtve: "nem vesztettük el B-t". És beront egyedül az ellenség közzé. Krisztián követé példáját és ő is támadásba lendül. A még életben maradt németek értetlenkedve néznek, ahogy az isteni erőt és ügyességet mutató két harcos segítségük nélkül leveri az ellenséget, amit ők legyőzhetetlennek hittek. Két acélbestia egyszerre lesz a lángok martaléka András csapása által, ameddig Krisztián már 8 csapattársnak is vissza adta az életét, ha harcban segíteni képtelenek is ugyan, de jelenlétük számított, ezt tudván természetesen többen közülük kifutottak a pontról, valódi csapattársi viselkedést tanúsítva. Az ellenség élőerejével is leszámolt a T54 bajnok párosa, az utolsó párat lőszerből kifogyva buzogánnyal és fejszével csapták le. Ezen isteni tett láttán mindenki ámult, és mintha hősi magatartásukért jutalmul kapták volna, megjelent a Páncélvadász fegyverzete. A csapat félre állott, és hagyta, hogy a gépolajtól és vértől áztatott support egyenruháját András a Páncélvadászéra cserélje, eközben Krisztián mindent megtett, hogy a csapatot életben tartsa, és testi sérüléseiket gyógyítsa, ha már mentális sérüléseiket lehetetlen volt. Ezen események után, a tankvadásszá vállott András miatt az ellenséges acélbestiák nem mertek közeledni, megrémültek mint a svéd rendőrség a no-go zóna határán, ha mégis bementek, sorsuk is hasonlóan gyorsan eldőlt.Az ellenség utolsó katonáját is elvesztette, s ezen hősi bajnoki páros ellenállásáról mai napig beszélnek.A T54 harcosai, akik a teljes vereségből is győzelmet kreáltak, akik megáldották isteni jelenlétükkel az erre nem méltó csapatot, és megtisztelték őket azzal, hogy láthatták hogyan is küzdenek a valódi harcosok." /Mártírok könyve, A háború istenei


"S lőn egyszer hogy T54 cselvetésre vetemedett és a legendás, páratlan Quadismus "Fradi" Petrónius Szent Gráljával a legyőzhetetlen Quad-dal szálltak szembe az ellenség hadaival. Ugyan az tudva volt, hogy senki kezébe se méltó eme isteni kincs, csak és kizárólag maga Petróniusnak van jogosultsága hozzá, ezért soha nem látott álcázó hadműveletet ötlött ki a két harcos. Felvették a fejükre a szent koronát, Fradi jelképes és igaz fejfedőjét míg a nevét ugyan nem lehet becsmérelni ezért hogy ne fogjon gyanút az ellenség "-ETIL-_Fardy" ill. "-ETIL-_Fardi" álnéven vonultak fel a harcmezőre. Biztosak voltak abban, hogy műveletük sikerrel jár, mivel gondos számítás szerint az egész ellenséges csapat össz intelligencia hányadosa nem éri el a két számjegyű értéket, amely elegendő lenne ezen csalás leleplezésére. Az elavult technológiával bíró hitetlenek a legendák ellenére alábecsülték a Szent Grál erejét és ostobán ellenálltak a két hős isteni tűzerejének. Erőfeszítésük azonban értelmetlen volt a legyőzhetetlen Quaddal szemben, könnyűszerrel megtizedelték a hitetlen horda erőit. Az ellenfél elkeseredésében megpróbálta egy másik tevékenységre kérni az álruhás prófétákat, hátha így túlélhetik: "hallod inkább a pöcsöddel játsszál már" Erre válaszolt András egy bölcseletet, ami kifejezetten jól leírja eme pusztító fegyver erejét, a mai napig a quadológia egyik alapköve: "Hát figyelj, a quadhoz csak egy kéz kell" Ugyan szükségtelen volt, de a T54 nagy büszkén ilyen csatakiáltásokkal hogy "vered közbe hogy ilyen szarul megy?" ; "a zévek és a rutin" törte tovább az ellenséges morált. A hosszú vérfürdő után hősiesen rohamzozta az ellenség az ellentétes irányt, amelyet a francia hadsereg is megirigyelt volna. Így lőn vége az utolsó Quadro-mészárlásnak." /Mártírok könyve, Egy világ felemelkedése és bukása


"S az apostolok nagy kíváncsiságukban ezt szólották: "Hallod te ki a faszom egyáltalán az az RR?" A Mester méreggel elöntve elborzad az apostolok tudatlanságán s válaszolá. Ilyet nem tudni vétek. Ugyan erre a kérdésre valóban körülményes választ adni, Én a nagy neves próféta megmondom nektek. Kilétét rejtély övezi, azonban vitézségéről, bátorságáról legendák születtek. Én mondom nektek ha valaha szemtanúi lesztek egy ismeretlen harcosnak, aki halált megvető vakmerőséggel kimegy a csatamezőre és meglövi, egyet se féljetek, mert Ő jött el hozzátok. Jaj annak aki megpróbál szembe szállni Vele. Nagyon ritkán, de időtlen-időnként eljő világunkba, fénylő Globál Elit páncélján tükröződik legyőzött ellenségeinek teteme. A sírjaik felett elsuhanó szél suttogja tovább az elesettek utolsó szavait: "Kiment. Meglőtt." /Legendák könyve, RR


"S a tudatlanok kérésére megszólalá András, választ adván arra, ki is az a Liceng Dániel, ismertebb néven Dnl. A próféta régi ismerőse vala, kivel még a Herman Göring általános iskola fala közt találkozá, és megannyi cselekedetét szemlélé azóta is. A meme-ek művészetében igen tehetséges fiatal Dnl, ki megjárta a földi poklot, mely Egressy Gábor nappali csomagmegörző és szemétlerakó néven vala ismert a világon. Honnan ismerhető fel? Ezen kérdésre több felet is vala. Legfontosabb a külleme, ugyan magyar és kínai vérből való is Dnl, küllemre mégis azt mondanánk, hogy a kecskékhez vonzódik, vagy legalább az időt kíváná megkérdezni egy sötét utcán. Ha Magyar Hontól távol tartózkodá a magyar nyelv eme ékes szavait hallatá Dnl, titáni hangon: "a holokauszt egy hazugság" ; "minden a koszos zsidók hibája" és hasonló bölcseleteket, amik megismerését Dnl természetesen Andrásnak köszönheté. Ha megközelíté eme személyt különösen vigyázzon, hiszen egy veszélyes képesség birtokában van, amelyet csak úgy hívnak "cigány kéz". Ennek használatával pár pillanat alatt eltulajdoníthatja örökre a lassan cselekvő tulajdonát, amit vissza szerezni csak a snibetti snab művészetében jártasaknak lehet esélye." /Legendák könyve, Dnl

"Mester, tudna nekünk mesélni szlovákia történelméről?" Kérdezték izgatottan az apostolok, mire Krisztián ezt felelé: Hány áldozata volt a holokausztnak? Néznek értetlenkedve az apostolok, mire egyik felszólalá: "De Mester az sosem történt meg" - " Látjátok fiaim nem létező dolgokról nem lehet beszélni." Ezzel elgondolkodák az apostolok csodálva a próféta bölcsességét. " /Próféták könyve, szlovákia történelméről

"Az apostolok egyike érdekes kérdéssel fordulá Andráshoz egy napon: "Uram, a románokat miért hívják románoknak? Hiszen nékem túl szőrösnek tűnnek ahhoz, hogy az ókori EU melegítésre nem szoruló népének leszármazottjai legyenek..." András a kérdésre így felelén: "Igen jó meglátás, fiam. Bizonyos legendák szerint, az ókori Rómát alapító ikerpár valójában egy trió volt, ezen trió harmadik tagja alapította a román nemzetet, viszont az ifjú Gipsytusnak nem jutott már az anyafarkas emlőiből, ezért ő az apa farkas tején nevelkedett. Ezek viszont csak hamis legendák, melyekkel nemesíteni próbálák magát a c kategóriás nemzet." András bölcs szavai ámulatba ejték az apostolokat, de azok még egy kérdést tevének fel: "Akkor még is kik ők, Uram?" András megvilágosítá a fiatal apostolokat: "Nem többek mint tolvajok, árulók. Rómához nincs közük, csak az első három betűhöz, hiszen romák, és az általuk modernnek tartott épületeiket is csak így tudám jellemezni: rom." Az apostolok ismételten növelhették tudásukat a világról, eme bölcselet befogadásával" /Próféták könyve, románia történelméről

"S András mondá újabb bölcseletét: "Minden jóban van valami rossz." Ezen szavakkal Krisztián is egyetértett vala." /Próféták könyve, Bölcseletek


By Arebosz & oOveRPoWerED

Medálok (34):
Fórum: 540 hozzászólás Klánfórum: 144 hozzászólás

1v1 eredmények

Arebosz még nem játszott egy 1v1-et se.

Heti toplista helyezések

Pontszám Helyezés Dátum
135 7 2018-02-19